Projekty sfinansowane ze środków UE

Tytuł projektu: Budowa kogeneracji gazowej o mocy 2,5 MWe w Łęgajnach

Cel projektu: Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej poprzez budowę źródła wysokosprawnej kogeneracji

Koszty całkowite: 8 001 150,00 PLN brutto

Koszty kwalifikowane: 6 500 000,00 PLN netto

Dofinansowanie: 2 423 640,04 PLN