Dlaczego Łęgajny

Zielone płuca polski
Warmia jest jednym z najmniej zanieczyszczonych regionów kraju
Pozostaje pod ochroną programu Zielonych Płuc Polski
Czerpiemy wodę z głębokości 100 metrów
Do nawodnienia naszych pomidorów używamy wody o jakości wody pitnej, która niczym nie różni się od średnio zmineralizowanej wody mineralnej, jest to woda z własnych studni głębinowych, które regularnie badamy.
Eko Region

W naszym regionie warunki sprzyjają rozwojowi produkcji zdrowej żywności, proekologicznej gospodarki leśnej, ekoturystyki.

Ważne zarówno dla mieszkańców, władz czy przede wszystkim producentów są tu czyste technologie przemysłowe oraz korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Niepowtarzalny smak i świeżość
wyróżnia nasze pomidory

Bawole serce
Niezwykły w kształcie

poznaj je wszystkie