Kontakt

Gospodarstwo Ogrodnicze Łęgajny Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 14, 11-010 Barczewo

NIP 739-051-34-83;  Regon 510234252

tel.  (89) 51-44-431   fax. (89) 51-44-531

Jak dojechać