Kontakt

Gospodarstwo Ogrodnicze Łęgajny Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 14, 11-010 Barczewo

NIP 739-051-34-83;  Regon 510234252

tel.  (89) 51-44-431   fax. (89) 51-44-531

e-mail: sekretariat@legajny.pl

czynne w godzinach: 7.00 – 15.00

 

telefony wewnętrzne:

dział handlowy   –  140

dział techniczny – 150

kadry – 120

sklep  – 190

 

dział handlowy: Dorota Archacka tel. 668-306-289

e-mail: dorota.archacka@legajny.pl

e-mail: sales@legajny.pl

 

Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu – Dariusz Strot

Członek Zarządu – Andrzej Strot

Członek Zarządu – Bartłomiej Strot

Członek Zarządu – Marian Czechowski