Łęgajny

Podsumowanie 2013 roku

Rok 2013 był dla Gospodarstwa Ogrodniczego Łęgajny okresem owocnym w handel zagraniczny oraz krajowy. Zaczęliśmy dostarczać pomidory do wielu europejskich krajów oraz dużych polskich sieci handlowych.
W 2013r. rozpoczęliśmy rozbudowę powierzchni szklarniowych. Na przełomie 2013/ 2014 roku dobudowaliśmy 2 hektary szklarni. W chwili obecnej posiadamy 17 hektarów łącznej powierzchni upraw pomidora. Dokonaliśmy również modernizacji pozostałych obiektów infrastruktury firmy. Na terenie siedziby spółki powstał również nowy firmowy sklep, w którym można kupić pełen asortyment produkowanych w gospodarstwie pomidorów.
Należy również dodać, iż w 2013 roku zdobyliśmy kilka cennych nagród oraz wyróżnień, które upewniają nas w przekonaniu, że Pomidory w Łęgajn są cenione na rynku oraz praca nad jak najlepszą jakością pomidora są słuszne. Przykładem tego jest nominacja w konkursie „Najlepszy produkt i usługa Warmii i Mazur” oraz wyróżnienie za zaangażowanie w Doskonałość Zarządzania w konkursie „Warmińsko – Mazurska Nagroda Jakości.
W marcu 2013 roku zostaliśmy uhonorowani „Laurem Najlepszym z Najlepszych” w kategorii Rozwój Społeczno – Gospodarczy Regionu organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz „Aniołem Sukcesu” w kategorii Rolnictwo i ochrona środowiska organizowanego przez Urząd Miasta Barczewa.
W połowie 2013 roku doceniono nas za projekty opakowań, identyfikację wizualną w prestiżowym konkursie European Design Awards gdzie zdobyliśmy dwa brązowe medale, oraz w konkursie organizowanym przez Klub Twórców Reklamy w Polsce – gdzie zdobyliśmy drugie miejsce.
Nasze wysiłki zostały dostrzeżone również w kategorii bezpieczeństwa pracy. W listopadzie 2013 roku wygraliśmy nagrodę główną w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w kategorii zakład pracy od 51 do 250 zatrudnionych. Celem tego konkursu jest promocja bezpiecznych warunków pracy i zasad ochrony życia i zdrowia. Jesteśmy dumni, że staliśmy się wzorem do naśladowania w zakresie organizacji bezpiecznych warunków pracy.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim za współpracę i zaufanie. Jesteśmy dumni z przyznawanych nam nagród oraz wyróżnień.
Gospodarstwo Ogrodnicze Łęgajny Sp. z o.o. jednak nie zaprzestaje swojego rozwoju. W przeciągu następnych kilku lat firma planuje rozbudować powierzchnie szklarniowe oraz zatrudniać pracowników.